bolnicar(prekvalifikacija)

Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile najmanje dvogodišnju srednju školu.

Način izvođenja

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

Svjedodžba o završnome radu

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Stručni nastavni predmeti

1. Njega bolesnika
2. Biologija
3. Osnove psihologije
4. Prva pomoć
5. Praktična nastava