VIZIJA

Učenjem danas mijenjamo naše sutra! Učenjem danas mijenjamo našu zajednicu na bolje!

Obrazovanjem će naši polaznici dostići svoje osobne i karijerne ciljeve, lakše se prilagođavati promjenama te ispuniti svoje potencijale, a u tome će im pomoć, potpora i smjerokaz biti naši nastavnici i naši resursi. Prepreke koje stoje na putu vjere u bolju budućnost uz nas su premostive.

MISIJA

Pučko otvoreno učilište Pula javna je ustanova i pružatelj visokokvalitetnih obrazovnih iskustva koja polaznicima otvaraju nove vidike odgovorne transformacije njihove uloge u današnjem društvu. Zato našim polaznicima osiguravamo stjecanje onih vještina, kompetencija i znanja kojima će se oni lakše integrirati na tržište rada i pronaći osobno zadovoljstvo. Kontinuirano osuvremenjujemo, kreiramo i razvijamo programe strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i niza programa i radionica cjeloživotnog učenja za sve dobne skupine. Bogatim portfeljem visokokvalitetnih obrazovnih programa prilagođenih potrebama suvremenog društva i tržišta rada doprinosimo povećanju uključenosti odraslih u obrazovanje, kvaliteti obrazovnog sustava i društva znanja posebice u Istri.

Polaznike potičemo da se kao obrazovani članovi društva zalažu za budućnost – onakvu kakvu žele u svom okruženju – aktivno sudjelujući u njegovu društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju. Dostupni smo u našoj zajednici i njegujemo suradnju i partnerstvo s interesnim dionicima u okruženju.

Naša je misija ohrabriti naše polaznike da oslobode svoju viziju.

VRIJEDNOSTI

image004

STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJEVI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PULA 2