dizaliceUvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe starije od 15 ili 18 godina (ovisno o programu osposobljavanja), koje imaju dobre lokomotorne sposobnosti, a koje su prethodno završile najmanje osnovnu školu, te ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

Trajanje i način izvođenja

Program ukupno traje 120 nastavnih sati: teorijska nastava traje 30 nastavnih sati, praktična nastava traje 90 nastavnih sati.

Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave. 

Uvjerenje o osposobljavanju

Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenostiza izabrano osposobljavanje na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Teorijski dio

  • Zaštita na radu
  • Tehnologija zanimanja/materijala/zavarivanja