kuhar(1., 2. i 3. razred i prekvalifikacija)

Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

 • osnovnu školu (za upis u 1. razred)
 • 1. razred srednje škole (za upis u 2. razred)
 • 2. razred srednje škole (za upis u 3. razred)
 • najmanje trogodišnju srednju školu (za upis na prekvalifikaciju)

Način izvođenja

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

Svjedodžba o završnome radu

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Stručni nastavni predmeti

 • Strani jezik II
 • Osnove turizma
 • Povijest hrvatske kulturne baštine
 • Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
 • Poznavanje robe i prehrane
 • Kuharstvo
 • Ugostiteljsko posluživanje
 • Praktična nastava
 • Stručna praksa