hotel tur tehnicar(1., 2., 3. i 4. razred i prekvalifikacija)

Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

 • osnovnu školu (za upis u 1. razred)
 • 1. razred srednje škole (za upis u 2. razred)
 • 2. razred srednje škole (za upis u 3. razred)
 • 3. razred srednje škole (za upis u 4. razred)
 • ajmanje trogodišnju srednju školu (za upis na prekvalifikaciju)

Trajanje i način izvođenja

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

Svjedodžba o završnome radu

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan

Stručni nastavni predmeti

 • Strani jezik II
 • Strani jezik III
 • Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština
 • Poslovna psihologija s komunikacijom
 • Statistika
 • Gospodarsko pravo
 • Organizacija poslovanja poduzeća
 • Turizam i marketing
 • Daktilografija s poslovnim dopisivanjem
 • Knjigovodstvo s bilanciranjem
 • Ugostiteljstvo
 • Poznavanje robe i prehrana
 • Praktična nastava
 • Stručna praksa