konobar(1., 2. i 3. razred i prekvalifikacija)

Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

  • osnovnu školu (za upis u I. razred)
  • 1. razred srednje škole (za upis u 2. razred)
  • 2. razred srednje škole (za upis u 3. razred)
  • najmanje trogodišnju srednju školu (za upis na prekvalifikaciju)

Način izvođenja

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

Svjedodžba o završnome radu

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Stručni nastavni predmeti

• Strani jezik II
• Osnove turizma
• Povijest hrvatske kulturne baštine
• Marketing u turizmu
• Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
• Poznavanje robe i prehrane
• Turistička geografija Hrvatske
• Poslovna psihologija i komunikacija
• Kuharstvo
• Ugostiteljsko posluživanje
• Praktična nastava
• Stručna praksa