masline210 nastavnih sati

Programski sadržaji

  • Tehnologija proizvodnje (podizanje nasada, njega i zaštita nasada, prerada…)
  • Praktična nastava (priprema terena i tla, rezidba, prerada…)
  • Zaštita na radu

Upis zanimanja u radnu knjižicu