poslovni tajnik(4. razred i prekvalifikacija)

Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

 • 3. razred srednje škole (za upis u 4. razred)
 • najmanje četverogodišnju srednju školu (za upis na prekvalifikaciju)

Način izvođenja

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

Svjedodžba o završnome radu

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Stručni nastavni predmeti

 • Hrvatski poslovni jezik
 • Uvod u državu i pravo
 • Informatika i informatički poslovni sustavi
 • Sociologija
 • Osnove poduzetništva i menadžmenta
 • Ustavni ustroj Republike Hrvatske
 • Poslovna psihologija
 • Tehnika komuniciranja
 • Radno pravo
 • Trgovačko pravo
 • Kompjutorska daktilografija
 • Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom
 • Tajničko poslovanje
 • Izborni predmet I,II,III i IV
 • Stručna praksa