helloProgrami prate EU standarde i stupnjeve A1-C2. Kroz programe polaznici usvajaju vokabular, gramatiku i konverzacijske vještine.
Nastava uključuje rad u parovima, grupama i sudjelovanje u diskusijama čime se polaznici pripremaju na aktivno korištenje jezika.
Učenjem općeg stranog jezika polaznici razvijaju vještine čitanja, pisanja i govora. 

  • ENGLESKI JEZIK
  • NJEMAČKI JEZIK
  • TALIJANSKI JEZIK
  • FRANCUSKI JEZIK
  • ŠPANJOLSKI JEZIK
  • RUSKI JEZIK