Vinar

VINAR/
PODRUMAR

vinar

210 nastavnih sati
Programski sadržaji:Tehnologija proizvodnje (podizanje nasada, njega i zaštita nasada, prerada…)Praktična nastava (priprema terena i tla, rezidba, prerada…)Zaštita na radu

upis zanimanja u radnu knjižicu