OSNOVNA ŠKOLA

Osnovna škola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pokrenulo  je projekt Za Hrvatsku pismenosti. Put do poželjne budućnosti u sklopu kojeg se polaznicima bez završene osnovne škole pruža mogućnost besplatnog završavanja osnovne škole i osposobljavanja za prvo jednostavnije zanimanje. (vidi pod osposobljavanja i odaberi svoje prvo zanimanje)

U našoj ustanovi možete upisati svaki razred osnovne škole koji Vam nedostaje. Bez završene osnovne škole ne možete nastaviti daljnje obrazovanje.
Uvjeti za upis:
– mogu se upisati polaznici od 15 do 65 godina.
– svjedodžba ili prijepis ocjena zadnjeg završenog razreda
– domovnica
– rodni list
Trajanje obrazovanja je 18 tjedana po obrazovnom razdoblju, a u jednoj se školskoj godini mogu završiti dva obrazovna razdoblja, odnosno 2 razreda.
Osnovno obrazovanje podijeljeno je u VI. obrazovnih razdoblja (I. obrazovno razdoblje čine 1. i 2. razred; II. obrazovno razdoblje 3. i 4. razred, a III. do VI. obrazovnog razdoblja od 5. do 8. razreda). Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje na temelju završenog razreda u prethodnom obrazovanju. Pravo na upis u viši razred imaju oni polaznici koji su propisanom roku odslušali i položili sve ispite.
Osnovno obrazovanje je završeno nakon položenih svih ispita VI. obrazovnog razdoblja (8. razred) Usporedo sa završavanjem osnovnog obrazovanja, polaznici mogu u V. i VI. obrazovnom razdoblju upisati i stručno osposobljavanje za jednostavnije zanimanje, za što dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za odabrano zanimanje.