maserkaUvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

  • najmanje trogodišnju srednju školu

Način izvođenja

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

Uvjerenje o osposobljavanju

Polaznik koji uspješno završi program dobiva uvjerenje o osposobljavanju koje je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavne cjeline

  • Osnove anatomije i fiziologije
  • Osnove dermatologije
  • Tehnika klasične masaže
  • Osnove komunikacije i poslovnog bontona
  • Zaštita na radu i prva pomoć
  • Praktična nastava