ekonomistPo završetku programa usavršavanja polaznici stječu opća znanja, stručno teorijska znanja i vještine, te praktična znanja.

Opća znanja

  • upoznati polaznike s osnovnim teoretskim znanjima iz ovog područja
  • stjecanje znanja o financijskom knjigovodstvu
  • stjecanje znanja o primjeni odabranih računovodstvenih politika u području
  • pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća

Stručno – teorijska znanja i vještine

  • stjecanje znanja i knjigovodstvenih tehnika za evidentiranje nastalih poslovnih događaja u poslovnim knjigama i sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.

Praktična znanja

  • stjecanje svih praktičnih znanja potrebnih za uspješno vođenje poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za knjigovodstvo.

Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe starije od 18 godina, koje su komunikativne osobe i imaju smisla za rad s ljudima, a koje su prethodno završile srednju školu te ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

Trajanje i način izvođenja

Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave.
Program ukupno traje 120 nastavnih sati: teorijska nastava traje 60 nastavnih sati a praktična nastava traje 60 nastavnih sati.

Uvjerenje o osposobljavanju

Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove Samostalnog knjigovođe na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.