Zaštitar osoba i imovine

ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE ( 3. razred i prekvalifikacija)
Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:
• II. razred srednje škole ( za upis u III. razred )
• Najmanje trogodišnja srednja škola ( za upis na prekvalifikaciju )
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba završene škole i svih razreda
• Domovnica
• Rodni list
• Liječničko uvjerenje
• Fotografija

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Treći razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.

Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:
• Osnove elektrostrojarstva
• Naoružanje i nastava gađanja
• Tehnologija zaštite osoba i imovine
• Prva pomoć
• Zaštita na radu
• Osnovi sustava zaštite i sigurnosti
• Psihologija i komuniciranje
• Kriminalistika
• Zaštita od požara
• Praktična nastava