Vozač motornog vozila

VOZAČ MOTORNOG VOZILA (III. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– II razred srednje škole (za upis u III. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Osnove prijevoza i prijenosa
2. Goriva i maziva
3. Cestovna vozila
4. Prva pomoć u cestovnom prometu
5. Zaštita na radu
6. Prijevoz tereta
7. Prijevoz putnika
8. Prometna kultura
9. Prometna tehnika
10. Upravljanje motornim vozilom C kategorije
11. Strani jezik II – izborni predmet
12. Propisi u cestovnom prometu
13. Praktična nastava