Upravni referent

UPRAVNI REFERENT (IV. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– III razred srednje škole (za upis u IV. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Uvod u državu i pravo
2. Ustavni ustroj RH
3. Uredsko poslovanje i dopisivanje
4. Radno pravo
5. Upravni postupak
6. Uvod u imovinsko pravo
7. Uvod u obiteljsko pravo
8. Statistika
9. Gospodarstvo
10. Knjigovodstvo
11. Poslovna psihologija
12. Sociologija
13. Izborni predmet I,II,III,IV
14. Stručna praksa
15. Hrvatski poslovni jezik
16. Poduzetništvo s menadžmentom
17. Kompjuterska daktilografija