Tehničar zaštite osoba i imovine

TEHNIČAR ZAŠTITTE OSOBA I IMOVINE ( 4. razred i prekvalifikacija )
Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:
• III. razred srednje škole ( za upis u IV. razred )
• Četverogodišnja srednja škola ( za upis na prekvalifikaciju )
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba završene škole i svih razreda
• Domovnica
• Rodni list
• Fotografija

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Četvrti razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.

Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:
• Organizacija sustava zaštite
• Elektrotehnika
• Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
• Kriminalistika
• Tehnologija zaštite
• Sustavi veza
• Protupožarna preventiva
• Vatrogasne sprave i oprema
• Naoružanje i nastava gađanja
• Prva pomoć
• Zaštita na radu
• Pravo zaštite
• Psihologija i komuniciranje
• Praktična nastava