Tehničar cestovnog prometa

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (IV. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– III razred srednje škole (za upis u IV. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Cestovna vozila
2. Statistika
3. Propisi u cestovnom prometu
4. Prva pomoć u cestovnom prometu
5. Ekonomika prometa
6. Prometna tehnika
7. Prijevoz tereta
8. Prijevoz putnika
9. Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu
10. Prometna geografija
11. Osnove prijevoza i prijenosa
12. Ceste i cestovni objekti
13. Grafičke komunikacije u prometu
14. Praktična nastava
15. Izborni predmet I,II,III,IV