Slastičar

SLASTIČAR (3.razred i prekvalifikacija)

Upisati se mogu:
-polaznici koji imaju završen 2.razred srednje škole
-polaznici koji imaju srednju školu i žele nova zanimanja

Potrebna dokumentacija:
· Svjedodžbe svih završnih razreda
· Domovnica
· Rodni list
· Liječničko uvjerenje
· Fotografija

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Svaki razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.

Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završenome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:
· Strani jezik I.
· Strani jezik II.
· Gospodarska matematika
· Računalstvo
· Povijest hrvatske kulturne baštine
· Biologija s higijenom i ekologijom
· Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
· Osnove turizma
· Poznavanje robe i prehrana
· Ugostiteljsko posluživanje
· Slastičarstvo