Prodavač

PRODAVAČ (1.,2. i 3. razred i prekvalifikacija)
Upisati se mogu:
– polaznici koji imaju djelomično završenu srednju školu
– polaznici koji imaju srednju školu i žele nova zanimanja
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžbe svih završenih razreda
• Domovnica
• Rodni list
• Liječničko uvjerenje

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Svaki razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.

Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:
• Nabavno poslovanje
• Poslovanje prodavaonice
• Poznavanje robe
• Prodajno poslovanje
• Prodajna komunikacija
• Poslovna dokumentacija
• Osnove marketinga
• Ponašanje potrošača
• Trgovačka praksa
IZBORNI STUKOVNI PREDMETI:
• Kreativnost u poslovanju
• Prezentacijske vještine
• Odnosi s kupcima