Poslovni tajnik

Poslovni tajnik (IV. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:
– III razred srednje škole (za upis u IV. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna
isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN
STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

Hrvatski poslovni jezik
Uvod u državu i pravo
Informatika i informatički poslovni sustavi
Sociologija
Osnove poduzetništva i menadžmenta
Ustavni ustroj Republike Hrvatske
Poslovna psihologija
Tehnika komuniciranja
Radno pravo
Trgovačko pravo
Kompjutorska daktilografija
Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom
Tajničko poslovanje
Izborni predmet I,II,III,IV
Stručna praksa