Mesar

MESAR ( 3. razred i prekvalifikacija)
Upisati se mogu:
– polaznici koji imaju završen 2. razred srednje škole
– polaznici koji imaju srednju školu i žele nova zanimanja
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžbe svih završenih razreda
• Domovnica
• Rodni list
• Liječničko uvjerenje

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Svaki razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.
Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava
i upisuje se u radnu knjižicu.
Nastavni plan

OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:

 • Matematika u struci
 • Higijena i sanitacija
 • Osnove prirodnih znanosti
 •  Poznavanje sirovina
 •  Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa
 • Prerada mesa i mesne prerađevine
 • Marketing
 • Kultura komunikacije i usluživanja
 • IZBORNI STUKOVNI PREDMETI:
 • Primijenjena ekologija
 • Mikrobiologija mesa
 • Autohtona proizvodnja i prerada mesa