Kuhar

KUHAR (I, II. i III. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– osnovnu školu (za upis u I. razred)
– I. razred srednje škole (za upis u II. razred)
– II. razred srednje škole (za upis u III. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Praktična nastava se odvija pod nadzorom nastavnika praktične nastave.
Svaki razred kao i prekvalifikacija traje jednu školsku godinu, a nastava se održava u popodnevnim satima.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Strani jezik II
2. Osnove turizma
3. Povijest hrvatske kulturne baštine
4. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
5. Poznavanje robe i prehrana
6. Kuharstvo
7. Ugostiteljsko posluživanje
8. Praktična nastava
9. Stručna praksa