Konobar

KONOBAR (I., II. i III. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– osnovnu školu (za upis u I. razred)
– I. razred srednje škole (za upis u II. razred)
– II. razred srednje škole (za upis u III. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Praktična nastava se odvija pod nadzorom nastavnika praktične nastave.
Svaki razred kao i prekvalifikacija traje jednu školsku godinu, a nastava se održava u popodnevnim satima.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Strani jezik II
2. Osnove turizma
3. Povijest hrvatske kulturne baštine
4. Marketing u turizmu
5. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
6. Poznavanje robe i prehrana
7. Turistička geografija Hrvatske
8. Poslovna psihologija i komunikacija
9. Kuharstvo
10. Ugostiteljsko posluživanje
11. Praktična nastava
12. Stručna praksa

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja išporta Republike Hrvatske i upisuje se u radnu knjižicu.