Hoteljersko turistički tehničar

HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR (I, II.,III i IV. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– osnovnu školu (za upis u I. razred)
– I. razred srednje škole (za upis u II. razred)
– II. razred srednje škole (za upis u III. razred)
– III razred srednje škole (za upis u IV. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Strani jezik II
2. Strani jezik III
3. Povijest umjetnosti i kulturno-povijesna baština
4. Poslovna psihologija s komunikacijom
5. Statistika
6. Gospodarsko pravo
7. Organizacija poslovanja poduzeća
8. Turizam i marketing
9. Daktilografija s poslovnim dopisivanjem
10. Knjigovodstvo s bilanciranjem
11. Ugostiteljstvo
12. Poznavanje robe i prehrana
13. Praktična nastava
14. Stručna praksa