Arhitektonski tehničar

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR (4.razred i prekvalifikacija )

Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:
• III. razred srednje škole ( za upis u IV. razred )
• Četverogodišnja srednja škola ( za upis na prekvalifikaciju )
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba završene škole i svih razreda
• Domovnica
• Rodni list
• Fotografija

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Četvrti razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.

Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:
• Tehničko crtanje
• Crtanje
• Računalstvo
• Nacrtna geometrija
• Arhitektonske konstrukcije
• Nosive konstrukcije
• Organizacija građenja
• Povijest arhitekture i umjetnost
• Praktikum
• Praktična nastava

IZBORNI STUKOVNI PREDMET:
• Stambene i javne zgrade