Ekonomist

EKONOMIST(IV. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– III razred srednje škole (za upis u IV. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Poduzetništvo
2. Računovodstvo
3. Poslovne komunikacije
4. Marketing
5. Statistika
6. Osnove ekonomije
7. Komunikacijsko-prezentacijske vještine
8. Bankarstvo i osiguranje
9. Tržište kapitala
10. Vježbenička tvrtka
11. Društveno odgovorno poslovanje
12. Pravno okruženje poslovanja
13. Izborni predmet I,II,III,IV