Ekonomist

EKONOMIST(IV. razred i prekvalifikacija)

UVJETI ZA UPIS

Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:

– III razred srednje škole (za upis u IV. razred)
– najmanje trogodišnja srednja škola (za upis na prekvalifikaciju)

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.

SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOME RADU

Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

NASTAVNI PLAN

STRUČNI NASTAVNI PREDMETI

1. Poduzetništvo
2. Osnove računovodstva
3. Računovodstvo troškova i imovine
4. Računovodstvo proizvodnje i trgovine
5. Poduzetničko računovodtsvo
6. Poslovne komunikacije
7. Marketing
8. Statistika
9. Osnove ekonomije
10. Komunikacijsko-prezentacijske vještine
11. Bankarstvo i osiguranje
12. Tržište kapitala
13. Vježbenička tvrtka
14. Društveno odgovorno poslovanje
15. Pravno okruženje poslovanja
16. Izborni predmet I,II,III,IV