Geodetski tehničar

TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE( 4.razred i prekvalifikacija )

Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe koje su prethodno završile:
• III. razred srednje škole ( za upis u IV. razred )
• Četverogodišnja srednja škola ( za upis na prekvalifikaciju )
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba završene škole i svih razreda
• Domovnica
• Rodni list

Trajanje i način izvođenja:
Organizacijski oblik obrazovanja je konzultativno-instruktivna nastava.
Četvrti razred traje jedna školska godina, dok prekvalifikacija traje najmanje 6 mjeseci.
Nastava se održava u popodnevnim satima.

Svjedodžba o završnome radu:
Polaznik koji uspješno završi program dobiva svjedodžbu o završnome radu koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni plan
OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI:
• Geodezija
• Geodetska izmjera
• Analiza i obrada geodetskih mjerenja
• Metrologija
• Nacrtna geometrija
• Geodetska grafika
• Geodetski planovi
• Opća kartografija
• Fotografija
• Fotogrametrija
• Katastar
• Osnove geoinformatike
• Prostorni informacijski sustavi
• Primijenjena geodezija
• Geoinformatika
• Geoinformacijski sustavi

IZBORNI STUKOVNI PREDMETI:
• Geodezija u zaštiti okoliša
• Precizna geodetska mjerenja
• Zemljišno-knjižne evidencije