Verificirani programi općeg jezika

Programi prate EU standarde i stupnjeve A1-C2. Kroz programe polaznici usvajaju vokabular, gramatiku i konverzacijske vještine. Nastava uključuje rad u parovima, grupama i sudjelovanje u diskusijama čime se polaznici pripremaju na aktivno korištenje jezika. Učenjem općeg stranog jezika polaznici razvijaju vještine čitanja, pisanja i govora. …