Poslovna komunikacija

Cilj programa je stjecanje sigurnosti i samostalnosti u poslovnoj komunikaciji na stranom jeziku. Program se odvija kroz dinamičnu interakciju i praktičnu uporabu jezika uz korištenje autentičnih i relevantnih materijala.