Konverzacijski tečajevi

Konverzacijski tečajevi namijenjeni su korisnicima koji imaju dobre osnove jezika. Za one koji žele u kraćem vremenu obnoviti ili održavati konverzaciju na stranom jeziku. Nastava uključuje rad u parovima, grupama i sudjelovanje u diskusijama..