Specijalist/ica za ortopedska pomagala

Specijalist/ica za ortopedska pomagala

• Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Po završetku programa usavršavanja polaznici stječu:
opća znanja:
– stjecanje višeg nivoa znanja, stručne i praktične kompetentnosti u području dijela ortopedije koji se odnosi na ortopedska pomagala, ortoze i proteze
– efikasna primjena stečenog znanja za dobrobit korisnika i društva uopće
stručno-teorijska znanja i vještine:
– stjecanje znanja o funkcijama organizma (uključujući metode mjerenja i procjene), uzrocima i načinima nastanka poremećaja i smetnji, te njihovom tretmanu i prevenciji
– stjecanje specifičnih znanja i vještina za pravilnu izradu i korištenje različitih vrsta ortopedskih pomagala, ortoza i proteza, kako pripremljenih tako i onih po mjeri
– stjecanje specifičnih znanja u korištenju informatičkih sustava za izradu ortopedskih pomagala
– usavršavanje polaznika u već stečenim znanjima iz područja izrade ortopedskih pomagala
praktična znanja:
– steći praktična znanja potrebna za uspješno obavljanje zadataka izrade specijaliziranih ortopedskih pomagala za ortoze i proteze
– steći praktična znanja u fizioterapijskoj procjeni stanja
– steći praktična znanja potrebna za uspješnu izradu ortopedskih pomagala, ortoza i proteza tehnikom CAD CAM

• Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe starije od 18 godina, a koje su prethodno završile srednju školu u trajanju od najmanje 3 godine i program osposobljavanja za Izrađivača/icu ortopedskih pomagala, te imaju liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti (komunikativne osobe sa smislom za rad s ljudima) za obavljanje poslova specijalist/ica za ortopedska pomagala.

• Trajanje programa i oblik izvođenja nastave

Oblik izvođenja nastave je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave.
Program ukupno traje 370 nastavnih sati: teorijska nastava traje 170 nastavnih sati, praktična nastava traje 190 nastavnih sati, za provjeru znanja predviđeno je 10 sati.

• Uvjerenje o usavršavanju
Svakom polazniku koji zadovolji na provjeri znanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju za poslove specijalist/ica za ortopedska pomagala na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.