Pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

• Uvjeti upisa
U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.
U program se mogu upisati i osobe koje imaju završen pedagoški 1., 2., ili 3. stupanj visokog obrazovanja smjera: učiteljski, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, te studij socijalnog rada uz uvjet pohađanja dijela programa stručnog osposobljavlanja koji se odnosi na predmete u dijelu u kojem predmeti nisu bili obuhvaćeni predmetnim studijem.
• Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

• Trajanje programa

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom, u trajanju od 218 sati, od čega je planirano 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Mentori polaznicima za ovaj program su edukacijski rehabilitatori i psiholozi s iskustvom u edukacijskoj inkluziji.
Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove Pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.