Njegovatelj/ica

• NAZIMEDICINSKAV PROGRAMA
Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

• OBRAZOVNI SEKTOR
Zdravstvo i socijalna skrb

• RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA
(do donošenja HKO-a određuje se na temelju NKZ-a)
2

• TRAJANJE OBRAZOVANJA (u satima)
500 sati
• UVJETI UPISA
Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Nastavni plan

Redovita nastava

RB. NASTAVNA CJELINA BROJ SATI
T VJ PN UKUPNO
1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije 20 20
2. Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba 120 50 170
3. Zaštita na radu i prva pomoć 10 10
4. Praktična nastava 300 300
UKUPNO 150 50 300 500