Njegovatelj/ica

1.OPĆI PODACI O PROGRAMU

• NAZIV PROGRAMA
Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba
• OBRAZOVNI SEKTOR
Zdravstvo i socijalna skrb
• RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA
(do donošenja HKO-a određuje se na temelju NKZ-a)
• UVJETI ZA UPIS U PROGRAM
Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-
fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/i

2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.Razlikovati,odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih,nemoćnih i bolesnih
osoba.
2.Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
3.Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
4.Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
5.Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

3. TRAJANJE PROGRAMA

Osposobljavanje traje 4 mjeseca.

NASTAVNE CJELINE:

Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije
Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
Zaštita na radu i prva pomoć
Praktična nastava
MEDICINSKA