Maser/ka

1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

  • NAZIV PROGRAMA: program osposobljavanja za poslove masera/ke
  • OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
  • RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2
  • UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program osposobljavanja za obavljanje poslova masera može se upisati osoba koja
ima: završenu trogodišnju/četverogodišnju srednju školu, 18 godina života, te ispunjava
posebne uvjete (psihofizički zahtjevi i liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju polaznika).

2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava te prepoznati djelovanje masaže na
pojedine organske sustave
2. Prepoznati bolesna stanja kože i promjene na koži
3. Primjeniti klasičnu ručnu masažu na pravilan način i izvesti različite hvatove klasične
masaže na pravilan način
4. Prepoznati i objasniti indikacije i kontraindikacije kod primjene klasične masaže
5. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
7. Komunicirati na primjeren način i primjeniti pravila poslovnog bontona

3. TRAJANJE PROGRAMA

– Osposobljavanje traje 4 mjeseca.

Nastavne cjeline :
Osnove anatomije i fiziologije
Osnove dermatologije
Tehnika klasične masaže
Osnove komunikacije i poslovnog bontona
Zaštita na radu i prva pomoć
Praktična nastava