Maser/ka

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM
PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA MASER/KA

Po završetku programa usavršavanja polaznici stječu opća znanja, stručno teorijska znanja i vještine, te praktična znanja, kako slijedi:

• opća znanja:
– upoznati polaznike s osnovnim teoretskim znanjima iz ovog područja
– stjecanje znanja o anatomiji
– stjecanje znanja o osnovnim praktičnim znanjima tehnike masaže (osnovne tehnike, tehnika pritiskanja – shiatsu, refleksologija i dr.)

• stručno – teorijska znanja i vještine:
– stjecanje znanja iz liječenja masažom, sportom i dr.

• praktična znanja :

– stjecanje osnovnih znanja iz zaštite na radu i prve pomoći
– steći sva praktična znanja potrebna za uspješno obavljanje radnih zadaća masaže

UVJETI ZA UPIS
Polaznici mogu biti osobe starije od 18 godina koje imaju dobre lokomotorne sposobnosti, koje su komunikativne osobe i imaju smisla za rad s ljudima, a koji su prethodno završili srednju školu u trajanju, od najmanje 3 godine, te ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova masera( ke ).

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave.
Program ukupno traje 320 nastavnih sati: teorijska nastava traje 120 nastavnih sati, praktična nastava traje 190 nastavnih sati, za provjeru znanja predviđeno je 10 sati.

UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU

Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove Maser/ka na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.