Izrađivač/ica ortopedskih pomagala

Izrađivač/ica ortopedskih pomagala

• Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Po završetku programa osposobljavanja polaznici stječu:

opća znanja
– upoznati polaznike s osnovnim teoretskim znanjima iz ovog područja
– stjecanje znanja o ortopediji
– stjecanje znanja o osnovnim praktičnim znanjima tehnike izrade različitih ortopedskih pomagala
stručno-teorijska znanja i vještine
– stjecanje osnovnih znanja i vještina za pravilnu izradu ortopedskih pomagala, kako pripremljenih tako i onih po mjeri
praktična znanja
– stjecanje osnovnih znanja iz zaštite na radu i prve pomoći
– steći sva praktična znanja potrebna za uspješno obavljanje zadataka izrade ortopedskih pomagala.

• Uvjeti za upis

Polaznici mogu biti osobe starije od 18 godina, koje su prethodno završili srednju školu u trajanju najmanje 3 godine, te imaju liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti (komunikativne osobe sa smislom za rad s ljudima) za obavljanje poslova izrađivača/ice ortopedskih pomagala.

• Trajanje i način izvođenja

Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave.
Program ukupno traje 350 nastavnih sati: teorijska nastava traje 120 nastavnih sati, praktična nastava traje 220 nastavnih sati, za provjeru znanja predviđeno je 10 sati.
• Uvjerenje o osposobljenosti
Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove Izrađivač/ica ortopedskih pomagala na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.