Dadilja

Dadilja

• Opravdanost provođenja programa
Program se provodi radi osiguravanja kvalitete rada i razvoj izvaninstitucionalnog oblika skrbi o djeci u dobi do 14. godine starosti te osiguranja adekvatne kompetencije dadilja koje se uključuju u neposredan rad s djecom.
• Uvjeti upisa
U program osposobljavanja za poslove dadilje mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje trogodišnju srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove dadilje.
U program se mogu upisati i osobe koje imaju završen pedagoški 1., 2., ili 3. stupanj visokog obrazovanja smjera: učiteljski, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada, te studij predškolskog odgoja uz uvjet pohađanja dijela programa stručnog osposobljavlanja koji se odnosi na predmete u dijelu u kojem predmeti nisu bili obuhvaćeni predmetnim studijem.
Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao dadilja i ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje, fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoku razinu odgovornosti.
• Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Planirati i provoditi pravilnu njegu i higijenu djece
2. Pravilno hraniti dijete
3. Voditi pravilnu i primjerenu komunikaciju koja je u skladu sa dječjom dobi
4. Osmisliti i primijeniti kreativnu igru prilagođenu dobi djeteta
5. Pružiti osnovnu pomoć pri realizaciji dječjih potreba prema uzrastu
6. Pravilno komunicirati s roditeljima
7. Poznavati postupke prve pomoći u kući, izvoditi osnovne postupke prve pomoći i alarmirati službu za pomoć i roditelje
8. Poznavati specifične pristupe djeci predškolske i školske dobi s posebnim potrebama
9. Odabrati i pripremiti jednostavna jela i slastice
10. Pripremiti i pokrenuti vlastiti posao

Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za poslove dadilje na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.