Slastičar

SLASTIČAR
Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 15 godina života, te liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta za poslove slastičara.

Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školi
• Domovnica
• Rodni list

Znanja , vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Po završetku programa osposobljavanja polaznici stječu opća znanja, stručno-teorijska znanja i vještine, te praktična znanja,kako slijedi:
Opća znanja u svezi s:
• Poznavanjem osnova zdrave i kvalitetne prehrane
• Upoznavanjem vrsti prehrambenih artikala
• Higijenskim čuvanjem i rukovanjem namirnica za izradu slastica i kolača
• Procjenom biološke ispravnosti i energetske vrijednosti
• Usvajanjem postupka spremanja raznovrsnih slastica i kolača
• Posluživanjem slastičarskih proizvoda
Stručno-teorijska znanja i vještine u svezi s :
• Usvajanjem postupka pripreme raznovrsnih slastica i kolača
• Posluživanjem slastica i kolača
Praktična znanja u svezi s:
• Higijenskim čuvanjem i rukovanjem živežnim namirnicama
• Procjenom biološke ispravnosti i energetske vrijednosti
• Usvajanjem postupka pripreme slastičarskih proizvoda
• Posluživanjem slastičarskih proizvoda

Organizacijski oblik i trajanje stručnog osposobljavanja
Osposobljavanje se izvodi kao redovita nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima, a obavlja se demonstracijom te praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika praktične nastave.
Program traje 185 nastavnih sati.

Teorijska nastava traje 75 nastavnih sati, praktična nastava traje 100 nastavnih sati, a za provjeru znanja predviđeno je 10 nastavnih sati.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za slastičara svakom se polazniku, koji zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje o osposobljenosti za slastičara, na za to propisanom obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.
Nastavni predmeti:
• Higijena
• Tehnologija materijala za izradu slastičarskih proizvoda
• Tehnologija izrade slastičarskih proizvoda
• Strojevi i uređaji
• Stručni račun
• Zaštita na radu
• Praktična nastava