Pomoćni kuhar

POMOĆNI KUHAR
Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 15 godina života, te liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta za poslove pomoćnog kuhara.

Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školi
• Domovnica
• Rodni list

Znanja , vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Po završetku programa osposobljavanja polaznici stječu znanja iz pružanja pripreme jela i pića u ugostiteljstvu uz nadzor iskusnog kuhara.
Polaznici trebaju kroz ostvarivanje programa:
• Upoznati tehniku rada i organizaciju rada u području pripreme jela
• Steći znanja u svezi s uporabom sredstava rada koja se koriste u suvremenom kuharstvu
• Znati primjenjivati zaštitu na radu, osobnu zaštitu, higijenu na radu i zaštitu okoliša
• Znati tehnološke postupke u pripremanju jela
• Znati ostvarivati zadaće ekonomično i racionalno kako bi se uštedjelo vrijeme i materijal
• Znati obavljati zadaće iz zanimanja pomoćni kuhar
• Upoznati prehranu, standarde u obrocima,živežne namirnice, kuhinjsko posuđe i njegovu namjenu

Organizacijski oblik i trajanje stručnog osposobljavanja
Osposobljavanje se izvodi kao redovita nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima, a obavlja se demonstracijom te praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika praktične nastave.
Program traje 300 nastavnih sati.

Teorijska nastava traje 110 nastavnih sati, praktična nastava traje 180 nastavnih sati, a za provjeru znanja predviđeno je 10 nastavnih sati.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za pomoćnog kuhara svakom se polazniku, koji zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje o osposobljenosti za pomoćnog kuhara, na za to propisanom obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.
Nastavni predmeti:
• Kuharstvo
• Ugostiteljska roba i oprema
• Praktična nastava