Osnovni poslovi u kuharstvu

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSNOVNE POSLOVE U KUHARSTVU

Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 15 godina života,
te liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje osnovnih poslova u kuharstvu.

Potrebna dokumentacija:
– Svjedodžba o završenoj školi
– Domovnica
-Rodni list
-Osobna iskaznica
-Liječničko uvjerenje

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
• Odabrati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih čuvati na pravilan način
• Pripremiti i odabrati namirnice za kuhanje
• Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
• Koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje na ispravan način
• Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere

Trajanje programa i načini izvođenja nastave:
Osposobljavanje se izvodi kao redovita ili konzultativno-instruktivna nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima, a obavlja se demonstracijom te
praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika praktične
nastave.
Program traje 2 mjeseca.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za osnovne poslove u kuharstvu svakom se polazniku, koji zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje osposobljavanja za osnovne poslove u kuharstvu, na za to propisanom obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni predmeti:
1. Osnove higijene
2. Ugostiteljska roba i oprema
3. Osnove kuharstva
4. Zaštita na radu
5. Praktična nastava