Osnovni poslovi ugostiteljskog posluživanja

OSPOSOBLJAVANJE ZA OSNOVNE POSLOVE UGOSTITELJSKOG POSLUŽIVANJA

Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 18 godina života
te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova ugostiteljskog posluživanja.

Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školi
• Domovnica
• Rodni list
Liječničko uvjerenje
Osobna iskaznica

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
• Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
• Odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu
• Odabrati i postaviti pribor za posluživanje na stol
• Odabrati i pripremiti za posluživanje pića i napitke prema normativima
• Primijeniti i odgovarajuće postupke u posluživanju pića, napitaka i obroka
• Rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
Komunicirati s domaćim i stranim gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog
bontona

Trajanje programa i način izvođenja:
Osposobljavanje se izvodi kao redovita ili konzultativno- instruktivna nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima, a obavlja se demonstracijom te
praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika praktične
nastave.
Program traje 2 mjeseca.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za osnovne poslove ugostiteljskog
posluživanja svakom se polazniku, koji zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje
osposobljavanja za osnovne poslove ugostiteljskog posluživanja, na za to propisanom
obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni predmeti:
1. Zaštita na radu
2. Osnove ugostiteljstva
3. Osnove ugostiteljskog posluživanja
4. Osnovna komunikacija n a stranom jeziku
5. Praktična nastava