Hotelska sobarica

HOTELSKA SOBARICA
Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 15 godina života, te liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta za poslove hotelske sobarice.

Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školi
• Domovnica
• Rodni list

Znanja , vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Po završetku programa osposobljavanja polaznici stječu opća znanja, stručno-teorijska znanja i vještine, te praktična znanja,kako slijedi:
Opća znanja:
• Poznavanje dužnosti sobarice
• Znati pravilno komunicirati s gostima
• Poznavati objekte i vrste objekata za smještaj, odjeljenja i stambene jedinice objekata za smještaj
• Poznavati inventar i opremu kojima raspolaže objekt za smještaj

Stručno-teorijska i praktična znanja i vještine:
• Biti upoznati s inventarom i opremom kojima raspolaže objekt za smještaj
• Znati pravilno komunicirati s gostima
• Znati pravilno koristiti zaštitne uniforme i zaštitna sredstva
• Poznavati način održavanja i čišćenja podova, pločica, tapisona, zidnih obloga, tapeta i drugog
• Znati pisati dnevno izvješće i obrasce
• Znati rukovati tehničkim sredstvima za održavanje higijene ( usisavač, mašina za pranje i čišćenje podova i dr.)
• Poznavati način i evidenciju preuzimanja robe
• Znati voditi evidenciju utrošaka asortimana pića i napitka u sobnom baru
• Steći radne i druge pozitivne navike koje su značajne za rad u hotel

Organizacijski oblik i trajanje stručnog osposobljavanja
Osposobljavanje se izvodi kao redovita nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima hotela, a obavlja se demonstracijom te praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika praktične nastave.
Program traje 210 nastavnih sati.

Teorijska nastava traje 120 nastavnih sati, praktična nastava traje 80 nastavnih sati, a za provjeru znanja predviđeno je 10 nastavnih sati.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za hotelsku sobaricu svakom se polazniku, koji zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje o osposobljenosti za hotelsku sobaricu, na za to propisanom obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.
Nastavni predmeti:
• Tehnologija zanimanja
• Higijena i dezinfekcija
• Strani jezik
• Osnove psihologije i poslovni bonton
• Zaštita na radu
• Praktična nastava