Barmen

Program osposobljavanja za poslove barmena

Uvjeti za upis:
U program osposobljavanja za poslove barmena mogu se upisati polaznici koji imaju
navršenih 18 godina, završenu srednju školu, sanitarnu knjižicu i liječničko uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti za poslove barmena.

Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školi
• Domovnica
• Rodni list
Osobna iskaznica

1. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
1. Izvršiti potrebne pripremne radove za uredno poslovanje bara prema osnovnim
pravilima struke
2. Razlikovati i odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina
3. Primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina
4. Pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine
5. Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski
inventar prilikom pripreme barskih mješavina
6. Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru te
primijeniti mjere zaštite na radu
7. Komunicirati s domaćim i stranim gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona
8. Izračunati troškove konzumacije i primijeniti različite načine naplaćivanja

Organizacijski oblik i trajanje stručnog osposobljavanja
Osposobljavanje se izvodi kao redovita nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima, a obavlja se demonstracijom
te praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika
praktične nastave.
Program traje 3 mjeseca.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za barmena svakom se polazniku, koji
zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje o osposobljenosti za barmena, na za to
propisanom obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

Nastavni predmeti:
• Ugostiteljsko posluživanje
• Ugostiteljska roba i oprema
• Strani jezik
• Praktična nastava