Viličar

Polaznici mogu biti osobe starije od 15 ili 18 godina (ovisno o programu osposobljavanja), koje imaju dobre lokomotorne sposobnosti, a koje su prethodno završile najmanje osnovnu školu, te ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti. Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom voditelja – nastavnika praktične nastave. Program ukupno traje 120 nastavnih sati: teorijska nastava traje 30 nastavnih sati, praktična nastava traje 90 nastavnih sati. Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenostiza izabrano osposobljavanje na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.

UVJETI ZA UPIS

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA

UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU

r. br. nastavne cjeline ukupno sati teorijski dio

1. Zaštita na radu

2. Tehnologija zanimanja/materijala/zavarivanja Ukupno 30praktična nastava Ukupno 90 Sveukupno 120 Verificirani nastavni programi s upisom u radnu knjižicu, u trajanju od 120 nastavnih sati.

RADNIK1