Rukovatelj motornom pilom/kosilicom

Polaznici mogu biti osobe starije od 15 ili 18 godina (ovisno o programu osposobljavanja), koje imaju
dobre lokomotorne sposobnosti, a koje su prethodno završile najmanje osnovnu školu, te ispunjavaju
zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.
Organizacijski oblik osposobljavanja je redovita nastava. Praktična nastava se obavlja pod nadzorom
voditelja – nastavnika praktične nastave. Program ukupno traje 120 nastavnih sati: teorijska nastava
traje 30 nastavnih sati, praktična nastava traje 90 nastavnih sati.
Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti
za izabrano osposobljavanje na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u
radnu knjižicu.

UVJETI ZA UPIS
TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA
UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU
r. br. nastavne cjeline ukupno sati
teorijski dio
1. Zaštita na radu
2. Tehnologija zanimanja/materijala/zavarivanja
Ukupno 30
praktična nastava
Ukupno 90RADNIK1 Sveukupno 120Verificirani nastavni programi s upisom u radnu knjižicu, u trajanju od 120 nastavnih sati.