Dimnjačar/ka

• Trajanje obrazovanja: 175 nastavnih sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

• Uvjeti upisa
Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dimnjačara/ke.

• Kompetencije koje polaznik stječe završetkom
programa

• definirati važnost i organizaciju dimnjačarske službe te objasniti vrste dimnjaka i njihove funkcije
• primijeniti fizikalne i kemijske osnove u dimnjačarstvu
• prepoznati dodatne uređaje u dimnjačarstvu i opisati njihove funkcije i način održavanja
• predvidjeti plan kontrole i izvršiti postupke čišćenja pojedinih vrsta dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
• opisati različite uređaje za loženje te ih pravilno održavati i čistiti
• primijeniti potrebni alat, pribor, instrumente i uređaje na ispravan i siguran način
• prepoznati moguće uzroke požara i izvršiti osnovnu sanaciju dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
• sanirati dotrajale dimnjake uz nadzor majstora dimnjačara
• voditi pravilno evidenciju o izvršenim dimnjačarskim poslovima
• primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju moguće nezgode

• Nastavne cjeline:

Osnove dimnjačarstva
Dimnjačarski radovi
Zaštita na radu i prva pomoć
Praktična nastava

RADNIK1
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju dimnjačar/ka, koje se upisuje u radnu knjižicu.