Montera/ke solarno toplovodnih sustava

Montera/ke solarno toplovodnih sustava

• Opravdanost donošenja programa
Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.
• Uvjeti upisa
U program usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.
• Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji,
2. Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava,
3. Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
4. Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava,
5. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava,
6. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

• Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 44 sata izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 61 sata u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

• Uvjerenje o osposobljenosti
Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.