Montera/ke fotonaponskih sustava

Montera/ke fotonaponskih sustava

• Opravdanost donošenja programa
Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.
• Uvjeti upisa
U program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u trajanju najmanje 3 godine iz područja strojarstva ili elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

• Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane,
2. Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
3. Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu,
4. Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu,
5. Nadzirati rad elektrane putem Interneta,
6. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane,
7. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

• Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 65 sati u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.
Svakom polazniku koji zadovolji na završnoj provjeri znanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju za poslove montera/ke fotonaponskih sustava na za to propisanom obrascu, koji je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.