Voćar

VOĆAR

175 nastavnih sati

voćar

Programski sadržaji:
Tehnologija proizvodnje (podizanje nasada, njega i zaštita nasada, prerada…)Praktična nastava (priprema terena i tla, rezidba, prerada…)
Zaštita na radu

upis zanimanja u radnu knjižicu