Rukovatelj/ica traktorom s priključcima

Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU TRAKTOROM S PRIKLJUČCIMA
• Obrazovni sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina
• Razina složenosti poslova: 2.

Uvjeti upisa
– 18 godina života
– završena osnovna škola
– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova rukovatelja/ice traktorom s priključcima
– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Stručno osposobljavanje za poslove rukovatelja/ice traktorom s priključcima provodi se u trajanju od sveukupno 130 sati, od čega 50 sati teorijske nastave.
Praktični dio programa traje 80 nastavnih sati i realizira se u tvrtkama koje se bave, poljoprivredom, proizvodnjom i čuvanjem (skladištenjem) poljoprivrednih proizvoda ili na prostorima malih poljoprivrednih gospodarstava, agroturističkim edukativnim poligonima i sl.
Program se izvodi redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom na skupnim i individualnim konzultacijama.

Rb  Nastavna cjelina
1. Zaštita na radu
2. Traktor i priključci
3. Rukovanje traktorom i priključcima
4. Praktična nastava

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se uvjerenje o osposobljavanju za poslove rukovatelja/ice traktorom s priključcima koje se upisuje u e-radnu knjižicu.