ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

– NAZIV PROGRAMA: Program izobrazbe – održiva uporaba pesticida

– OBRAZOVNO PODRUČJE: Poljoprivreda, prehrana i veterina

– OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA: Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014.) i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/2012) propisuju da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu za stjecanje stručnog znanja i kompetencija za usavršavanje u tehnologiji primjene pesticida u poljoprivredi. Donošenje ovog programa i provedba izobrazbe za cilj ima da obveznici edukacije završe izobrazbu najkasnije do 26. studenog 2015. godine kako je ovdje navedenim Zakonom i Pravilnikom propisano. Time postižemo ispunjavanje odredbi iz Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju akcijskog okvira Republike Hrvatske za postizanje održive uporabe pesticida.

– TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Izobrazba – održiva uporaba pesticida provodi se kroz 20 školskih sati u redovitoj nastavi. U prostorima Ustanove izvodi se teorijski dio programa u trajanju od 16 sati, a praktični dio izobrazbe provodi se na registriranom poljoprivrednom gospodarstvu koje posjeduje potrebnu opremu i tehnologiju u primjeni pesticida, a sa kojim Ustanova ima potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji za izvođenje pratičnog djela nastave.

– UVJETI UPISA: Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike se može prijaviti punoljetna osoba ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina uz potvrdu liječnika obiteljske medicine o nepostojanju psihofizičkih zapreka za uporabu i rad sa pesticidima.

– RADNO OKUŽENJE: U primjeni pesticida radno okruženje čine sve poljoprivredne površine, povrtnjaci, parkovi i cvijetnjaci i to u svim vremenskim uvjetima, rad u zaštićenim prostorma kao što su staklenici i plastenici, te rad uz izloženost utjecaju različitih kemijskih sredstava.

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

– NASTAVNI PLAN

NASTAVNA CJELINA T PN UKUPNO
1. Zakonski propisi 1 1
2. Sredstva za zaštitu bilja i mjere zaštite bilja 5 5
3. Sigurnosni sustavi za nabavu, čuvanje, prijevoz i primjenu sredstava za zaštitu bilja 5 5
4. Zaštita prirode i okoliša 3 3
5. Priprema za provjeru znanja i provjera znanja 2 2
6. Praktična nastava 4 4
UKUPNO TRAJANJE PROGRAMA 16 4 20